1. Mark- och anläggningsarbete

Vi utför alla typer av markarbete, inklusive grovschakt, sprängning, spräckning, tomtplanering, jordsanering, dränering, montering av alla typer av ledningar och kommunikationer, finplanering.
Vi har egna entreprenadsmaskiner (både på hjul och band) som är alltid besiktade, försäkrade och uppfyller allra högsta miljöklass (EU steg 4).
Vi har bra erfarenhet i arbete på stora industriella projekt. Kan styra produktionen samt har kompetens i Entreprenads Juridik (KMA-biten).
Har kompetens i Geoteknik, Arbete på vägar, Dränering (Isocert 2), Maskinförare Yrkesbevis, Vistelse i spår, Heta arbeten, Säkra lyft.

2. Utomhusarbeten

Den här typ av arbeten omfattar bygge av altaner oavsett svårighetsgrad samt alla slags stenläggning.

3. Ny- och tillbyggnad

Företaget kan stå som en totalentreprenör i samband med byggandet av villor, radhus, parhus samt tillbyggnad oavsett komplexitet rakt igenom hela processen- från att man fått bygglov fram till nyckelfärdig anläggning. Vi kan verkställa alla typer av relaterade verk och även samordna arbetet med underentreprenörer.